Historie

Počátky atletiky v Šumperku

Při pátrání po počátcích atletiky v Šumperku je nutné se vrátit daleko před založení atletického oddílu TJ Šumperk až na začátek 20. století. Tedy přesněji řečeno do roku 1918 - doby, kdy vznikla Československá republika a kdy se datuje české osidlování města. V roce 1919 byla ve městě otevřena česká reálka a založen Sokol, což mělo velký význam pro rozvoj sportu v Šumperku, neboť reálka a pozdější reálné gymnázium, stejně jako následovník těchto škol - gymnázium - byly nejvýznamnější líhní talentů a činovníků atletického oddílu.

Meziválečné období

20. léta 20. století První náznaky o provozování atletiky lze vyčíst z výroční zprávy školního roku 1920 - 21. Z dalších školních kronik je patrné, že se od tohoto roku atletika ve školách pěstovala pravidelně. První zmínka o závodech se datuje do školního roku 1923 - 24, kdy proběhlo utkání mezi českými středními školami z Litovle, Zábřehu a Šumperka. Přestože není znám žádný výsledek z tohoto utkání, už jen samotná zmínka o jeho konání má svůj velký význam. Další závod, ke kterému se lze dopátrat, je závod ve skoku o tyči při majáles 24. 5. 1925. Závody v této velmi atraktivní disciplíně se konaly pravidelně při každé podobné příležitosti. Další zmínka o atletice pochází až ze školního roku 1928 - 29, což ovšem neznamená, že by se v uplynulé době atletika neprovozovala.V tomto roce se uskutečnily studentské tělocvičné závody, tedy závody převážně v lehké atletice, pro které založil a věnoval putovní cenu ženský odbor Národní jednoty. Prvního závodu se zúčastnila družstva RG Zábřeh, RG Olomouc, OA Olomouc a R Šumperk. Tyto hry měly velký význam pro další rozvoj atletiky také proto, že se začalo s provozováním her na Tyršově stadionu.

30. léta 20. století

Ve 30. létech se sice také nachází několik období, o kterých nelze najít záznamy o provozování atletiky, ale ty dochované svědčí o velkém zájmu tehdejší mládeže o tento sport. Docela podrobné informace o sportovním dění v prvních třech letech tohoto desetiletí máme díky záznamům prof. Jar. Orlíčka.

Historie stadionu

Původní dráha byla v Šumperku se škvárovým povrchem. V roce 1999 byla vybudována umělá dráha s polytanovým povrchem. Dráha je šestiproudová po celém oválu. Sektory pro hod oštěpem, skok daleký, trojskok, skok vysoký a skok o tyči jsou z polytanového povrchu. Hod diskem a koulí probíhá na hlavní ploše. Sektor pro hod kladivem je na vedlejší ploše. Součástí areálu jsou kryté tribuny a šatny které byly vybudovány v roce 2007.
Stadion
Staré tribuny a umělý povrch vybudovaný v roce 1999

MENU



Kontakt


Partneři


Facebook